GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

http://www.notropy.cz/ 

Momentálne čítate zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Notropy s.r.o., IČO: 171 75 691, so sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 128951 („my“ alebo „spoločnosť“), ktorá je prevádzkovateľom vašich (ďalej len „vy“ alebo „dotknutá osoba“) osobných údajov. 

Pripravili sme si pre vás tieto zásady spracúvania osobných údajov („Zásady“) a prosíme, aby ste si ich dôkladne prečítali. Ale žiadny strach, vaše osobné údaje starostlivo strážime.  

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

 • Adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika 
 • E-mail: info@notropy.cz  
 • Telefon: +421 912 345 678

Tyto Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (ano, to je to slavné GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme anebo taky jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich zákazníků, tak i všech ostatních uživatelů e-shopu www.notropy.cz („e-shop“).

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  1. základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, pokud bude uvedeno, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
  3. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace, údaje o kupních smlouvách uzavřených prostřednictvím e-shopu;
  4. fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách,
   o sjednané fakturační podmínky, bankovní spojení a přijaté platby;
  5. cookies – viz dále v části „Jak je to s cookies?“

V případě, že jste u nás nakoupili nějaké zboží, vám můžeme posílat newslettery po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@notropy.cz. To nám umožňuje náš oprávněný zájem.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout? 

Někdy zpracováváme osobní údaje pro účely, bez kterých to prostě nepůjde. Například pokud máte zájem o nákup zboží, vaše osobní údaje potřebujeme už jenom proto, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, zboží vám doručit nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat, když to bude potřeba. 

Proč vlastně vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme hned z několika důvodů. Každý z těchto důvodů však pochopitelně musí být podložen právním základem zpracování.

U nás jsou to tyto: 

 1. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží, které jste si u nás zakoupili, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy. 
 2. Náš oprávněný zájem – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu vám, jakožto našim klientům, můžeme třeba posílat novinky z našeho e-shopu nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků. 
 3. Je to naše povinnost – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být také vaše osobní údaje. 
 4. Dáváte nám k tomu souhlas – pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to jednoduše e-mailem na info@notropy.cz. Ani po uplynutí doby, po kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. 

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu (zpravidla od dodání zboží), není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních
a vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším stávajícím zákazníkem, který nakoupil naše zboží, nebo jste nám udělil souhlas k zasílání newsletteru, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete. Nepřejete-li si naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru jednoduše kdykoliv odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu. Bude nás to ale velmi mrzet. 

Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si potom ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem anebo zákon.

Jak je to s cookies?

Pro správné fungování našeho e-shopu využíváme soubory cookies. Jde o malé textové soubory zaznamenávající určité specifické informace z vašich návštěv našeho e-shopu. Každý typ cookies má svůj účel. 

My používáme následující kategorie cookies:

 1. Nezbytné cookies, díky kterým náš e-shop správně funguje a umožňuje vám využít jeho nezbytných funkcí. Tyto cookies jsou nutné pro uzavření kupní smlouvy mezi námi, a tak s nimi nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout. 
 2. Funkční cookies, které nám umožňují přizpůsobit obsah e-shopu tak, aby odpovídal vašim potřebám a zájmům. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. K jejich využití potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Kdykoliv později je můžete odmítnout]. 
 3. Analytické cookies sloužící k sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost e-shopu i to, odkud jste se na něj dostali. I k použití těchto cookies potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Opět je můžete kdykoliv odmítnout. 
 4. Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat nabídku našich služeb vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet služby prostřednictvím cílené reklamy včetně nástrojů třetích stran. K tomu ale opět potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Odmítnutí pak případně můžete provést kdykoliv.

Jaké konkrétní cookies využíváme?

Všechny potřebné informace o konkrétních cookies a jejich použití najdete na adrese https://www.notropy.cz/cookies-policy/.

Kdo má kromě nás k vašim osobním údajům také přístup? 

Abychom fungovali co nejvíce efektivně a mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti, předáváme osobní údaje také některým externím subjektům. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů. 

Naši dodavatelé jsou samozřejmě oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Představit si pod nimi můžete například poskytovatele IT služeb nebo naši paní účetní. Konkrétně má k vašim osobním údajům přístup také:

 1. Služby dopravce, provozované společností Zásilkovna s.r.o., se sdílem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 284 08 306, v souladu s jejich zásadami zpracování osobních údajů dostupnými na:
  https://files.packeta.com/web/files/Inform%C3%A1cia%20prev%C3%A1dzkovate%C4%BEa%20k%20sprac%C3%BAvaniu%20os.%20%C3%BAdajov.pdf,  
 2. Služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, v souladu s jejich zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs,  
 3. Poskytovatel marketingového softwaru ecomail.cz, společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, v souladu s jejich zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na https://ecomail.cz/privacy-policy/
 4. Provozovatel sociálních sítí, společnost Meta Platforms Inc., se sídlem 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, v souladu s jejich zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na: https://www.intuit.com/privacy/statement/,  
 5. Společnost Hotjar Ltd., se sídlem Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta, v souladu s jejich zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/,  
 6. Spoločnosť Stripe, Inc., so sídlom 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, v souladu s jejich zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na: https://stripe.com/privacy/,

Vaše osobní údaje můžeme výjimečně také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají. 

Jak je to a automatizovaným individuálním rozhodováním?

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat automatizovaným individuálním rozhodováním. Zjednodušeně řečeno, o vašich právech a povinnostech nebude rozhodovat automaticky žádný software, který by zpracovával vaše osobní údaje. 

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva? 

Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup. 

Můžete po nás také požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných. 

Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. 

Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte i právo podat námitku, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo na e-mail info@notropy.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na info@notropy.cz a my vám co nejdříve odpovíme. 

Tyto Zásady platí od 1.5.2023.