Jak na paměť? Jedinečná superschopnost

Paměť, Produktivita

17. května 2023

Díky paměti můžeme efektivně řešit problémy, být kreativní a rozvíjet se jako osobnosti. Je úžasné, jaké množství informací si můžeme uložit do mozku a jak se můžeme učit po celý život.

podpora-pamate-kognitivne-funckie-prevencia-poruch-notropy Doba čtení 7 min.

Paměť je jednou z nejdůležitějších kognitivních funkcí našeho mozku a hraje klíčovou roli v našem každodenním životě. Bez paměti bychom nebyli schopni smysluplně fungovat, učit se nebo se dokonce pohybovat v prostoru. Přestože je pro nás tak důležitá, máme často tendenci ji podceňovat a neuvědomujeme si, jak náročné je udržet ji v dobré kondici. Kvalitní podpora paměti je proto klíčem k zachování naší kognitivní výkonnosti a celkového zdraví mozku.

V tomto článku se budeme zabývat anatomií a funkcí paměti, technikami a strategiemi jejího zlepšování a jejím využitím v profesním i osobním životě. Dále se budeme zabývat vlivem stresu, úzkosti a věku na paměť. Na závěr pro vás máme také způsoby, jak ji chránit a udržovat zdravou.

Pokud chcete zlepšit svou paměť nebo se jen dozvědět více o tom, jak tento fascinující proces funguje, pokračujte ve čtení tohoto článku.

Anatomie, funkce a podpora paměti

Mozek obsahuje různé oblasti, které jsou zodpovědné za ukládání a vyhledávání informací. Většina paměťových funkcí se však nachází v hipokampu a prefrontální kůře mozku.

Rozlišujeme dva hlavní typy paměti:
Krátkodobou a dlouhodobou

Krátkodobá paměť nám umožňuje uchovávat informace po dobu několika sekund až minut. Například když si v hlavě opakujeme něčí telefonní číslo, než si ho zapíšeme. Dlouhodobá paměť nám umožňuje uchovávat informace po delší dobu, od několika minut až po celý život.

Dlouhodobá paměť se dále dělí na dva typy: explicitní a implicitní. Informace, které si pamatujeme vědomě, jsou pamětí explicitní (například odpovědi na test), a informace, které si pamatujeme nevědomě a bez námahy, se označují jako paměť implicitní (například jízda autem nebo na kole).

Explicitní paměť, nazývaná také deklarativní paměť, je dvojího typu:

  • Epizodická paměť: Ukládá dlouhodobé vzpomínky na konkrétní zážitky a události. 
  • Sémantická paměť: Vztahuje se především na fakta nebo obecné znalosti

Díky explicitní paměti tak můžeme znovu prožít zážitky, které se staly před dlouhou dobou, poznat tváře slavných lidí a pojmenovat je, nebo dokonce to, co jsme celý týden jedli.

Implicitní paměť je nevědomá a nedobrovolná – to znamená, že je to automatická paměť. Zahrnuje procedurální paměť, která nám umožňuje uchovávat dovednosti a návyky. Implicitní paměť používáme při většině běžných činností, od čištění zubů po zpívání písní, jejichž text a melodii máme “pod kůží”.

Zapamatování, kódování, vybavování a uchovávání informací v paměti

Tyto procesy probíhají v několika fázích. Zapamatování je v podstatě přijímání a zpracování různých informací zaznamenaných našimi smysly. Zahrnuje také kódování – informace jsou v paměti uloženy ve formě kódu.

Můžeme říci, že vybavování je takové odemykání informací, které již byly v určitém okamžiku uloženy v paměti. Čím více informací si musíme vybavit najednou, tím je naše vybavování pomalejší.

Uchovávání je dynamický proces vyhledávání a přepracovávání paměťového materiálu. Některé studie naznačují, že si dlouhodobě pamatujeme skutečně jen to, co je pro nás nějakým způsobem osobně významné, co souvisí s našimi potřebami, zájmy, cíli, emocemi.

Porozumění anatomii a funkcím paměti nám pomáhá lépe pochopit, jak se náš mozek učí a jak si zapamatováváme informace. V další části se budeme zabývat různými technikami a strategiemi, které nám mohou při učení pomoci.

Podpora paměti: techniky a strategie pro její zlepšení

Existuje mnoho technik a strategií, které mohou pomoci zlepšit paměť a udržet ji v dobré kondici. Zde vám nabízíme některé z nich:

Opakování
  • Opakování znalostí pomáhá při přechodu z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Pokud si chcete něco zapamatovat, zkuste si to opakovat v různých časových intervalech. V ideálním případě byste měli mezi jednotlivými intervaly dělat přestávky na odpočinek, protože přesycení mozku podněty může narušit proces vstřebávání.
Souvislosti
  • Vytváření vazeb mezi informacemi zlepšuje jejich ukládání. Pokud například nastupujete do nové práce, zkuste si zapamatovat jména lidí, se kterými se budete setkávat, a pokuste se je spojit s některými drobnostmi, které se o nich dozvíte, abyste si je snáze zapamatovali.
Asociace
  • Asociace dat s vizuálními nebo sluchovými podněty může pomoci při jejich zapamatování. Pokud se například snažíte zapamatovat si obtížné slovo v latině, můžete si ho spojit s vizuálním obrazem nebo melodií.
Mnemotechnické pomůcky
  • Tyto pomůcky jsou myšlenkové asociace vytvořené na základě určitých podobností, které používáte k tomu, abyste tyto informace spojili s něčím, co znáte a co je vám blízké. Jedná se o různé zkratky, záznamy, paláce paměti a podobně. (Poloměr Země je 6378 km – Šetři sedm oslů).
Zdravý životní styl
  • Jak již pravděpodobně víte, zdravý životní styl nám pomáhá ve všem, co se týká našeho bytí. V tomto případě se jedná o takové klasiky, jako je kvalitní spánek, cvičení a zdravá strava, které mohou vést k lepší funkci mozku, a tím udržet vaši paměť v dobré kondici.

Využití paměti v profesním a osobním životě

Paměť hraje důležitou roli ve všech oblastech našeho života, od vzdělávání přes kariéru až po osobní vztahy. V pracovním životě může mít dobrá paměť zásadní význam pro dosažení cílů. Práce s informacemi je v mnoha případech významným faktorem úspěšných či neúspěšných výsledků. Například lékaři nebo zdravotníci musí mít schopnost zapamatovat si velké množství informací, aby mohli co nejrychleji a nejefektivněji plnit své poslání.

Uchovávání zajímavých informací, osobních událostí a zážitků svých přátel a členů rodiny je důležitou součástí našeho štěstí a spokojenosti. Přece bychom nechtěli zapomenout na narozeniny někoho blízkého? (Teď všichni poděkujme Facebooku.) Také zapamatování negativních zážitků nebo našich chyb nám pomáhá jim v budoucnu předcházet. Paměť je tedy nezbytnou součástí každodenních situací a samozřejmě nesmíme zapomínat na její roli při učení se novým dovednostem a zlepšování našich současných zájmů.

pouzitie-pamate-v-profesionalnom-a-osobnom-zivote-podpora-pameti

Podpora paměti a tvořivosť

„Kreativita vyžaduje schopnost kombinovat různé prvky a vytvářet nové, smysluplné vzorce. Tato schopnost vyžaduje efektivní a flexibilní kognitivní kontrolu, která lidem umožňuje selektivně aktivovat a inhibovat určité myšlenky. Kromě toho kreativita vyžaduje také schopnost zapamatovat si a navazovat na informace, které jsou pro ni relevantní. Výzkum ukazuje, že paměť a tvořivost spolu úzce souvisejí a že zlepšení paměti může vést ke zvýšení tvořivých schopností.“

Memory and creativity: A meta-analytic examination of the relationship between memory systems and creative cognition

To naznačuje, že existuje přímá souvislost mezi naší schopností uchovávat informace a schopností přicházet s novými nápady a inovativními řešeními. Pokud se budete systematicky věnovat zlepšování své paměti, můžete si být jisti, že to bude mít pozitivní dopad na vaše tvůrčí procesy. Budeme-li si více pamatovat, mozek dokáže přijít na více nových spojení a kombinací, které nás dovedou ke kreativním nápadům. Pokud chcete být v oblasti kreativity ještě úspěšnější, doporučujeme, abyste se neustále učili novým věcem, protože učení a trénování paměti jdou ruku v ruce.

Faktory, které mají negativní vliv na paměť

Zhoršení paměti může být způsobeno řadou faktorů, například úrazem hlavy, stresem nebo neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova choroba. V takových případech může být nutné vyhledat odbornou pomoc a rehabilitaci.

Ani v tomto tématu nelze podceňovat stres a úzkost. V situacích vysokého stresu a úzkosti se naše tělo připravuje na boj nebo útěk, což vede k uvolňování hormonů, jako je kortizol. Vysoká hladina kortizolu může narušit procesy ukládání a vyhledávání informací, což vede ke zhoršení paměti. Zkuste se během dne alespoň na chvíli zastavit a několikrát se zhluboka nadechnout, abyste se stabilizovali a uklidnili.

Vliv věku na paměť a příčiny ztráty paměti

Věkem se může paměť zhoršovat, což může mít zásadní vliv na naše každodenní fungování. Příčin ztráty paměti je celá řada, včetně změn ve struktuře mozku, snížené hladiny některých chemických látek v mozku a nárůstu počtu buněk poškozených volnými radikály. Těmto procesům můžeme do značné míry předcházet, ale je důležité pochopit souvislosti a věnovat jim dostatečnou pozornost.

Vplyv-veku-na-pamat-a-priciny-strat-pamati-podpora-pameti

Nakonec použijeme jednu ze zmíněných technik podpory paměti – opakování

Paměť je jednou z nejunikátnějších funkcí našeho mozku, která nám umožňuje ukládat a vyhledávat informace. Rozlišujeme paměť krátkodobou a dlouhodobou. Dva hlavní typy dlouhodobé paměti jsou: explicitní – vědomá (verbální a faktické informace) a implicitní – nevědomá (dovednosti a návyky).

Paměť nám pomáhá řešit problémy, přijímat rozhodnutí, učit se novým věcem a přicházet s novými řešeními.

Proto bychom měli být stále ve střehu a snažit se ji udržovat v dobrém stavu. Je důležité si uvědomit, že paměť může být ovlivněna stresem, úzkostí a věkem, proto je důležité ji chránit a udržovat zdravou. Podpora paměti a kombinace zdravé stravy, fyzické aktivity, dostatečného spánku a duševního cvičení přinese vašemu mozku jen žádoucí benefity.

Doufáme, že jsme vám přinesli alespoň nějaké zajímavé informace a že jste se dozvěděli něco nového.

Mějte se krásně a ať se vám daří.